Dotace na kotle ROJEK

DOTACE NA KOTLE OD ROKU 2021

Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva, které nesplňují
parametry 3., 4. nebo 5. emisní třídy.
Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021
A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
- k rozdělení 5,5 mld. Kč z EU fondů = cca 50 tis. vyměněných kotlů
B) Dotace pro ostatní domácnosti z NZÚ
- k rozdělení 8,5 mld. Kč = cca 100 tis. vyměněných kotlů

Dotace pro domácnosti s nižšími přijmy - příjem žádostí  ukončen

Definice domácnosti s nižšími příjmy:
Roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti maximálně
170 900 Kč čistého výdělku (14 242 Kč měsíčně).
Tento stanovený maximální čistý příjem se násobí počtem členů
domácnosti, včetně dětí.
Reálné příjmy dětí a studentů do 26 let se však nesledují a jsou
vždy považovány za nulové.
Limit pro výši příjmů stanoven na základě podkladu zpracovaného
Agenturou pro sociální začleňování.
- sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 zdanitelné příjmy, důchody,
vybrané typy dávek
- domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy,
způsobilí pro kotlíkovou dotaci jsou automaticky

Modelové příklady:
Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí:
rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč
(4x170 900 Kč), tzn. že každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého
měsíčně.
Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem:
rodič mohl mít v roce 2020
čistý příjem až 341 800 Kč (2x170 900 Kč), tzn. že mohl vydělávat
až 28 483 Kč čistého měsíčně.
Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi:
rodič mohl mít v roce 2020
čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad
26 let věku:
dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než
512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce
(3x170 900 Kč).
Domácnost složená ze dvou důchodců:
nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.

Nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů

Výše dotace je 95% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:

Podporované zdroje teplaMaximální výše dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva130 000
Tepelné čerpadlo130 000

Příjem a proplácení žádostí:
 • žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu) - výpis z katastru nemovitostí
 • žádosti budou přijímány přes Krajský úřad
 • příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022, příjem žádostí byl ukončen ve všech krajích dne 31.8.2022
 • žadatelé budou moci využít jak financování ex-post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje
 • žadatel předloží doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
 • žadatel předloží fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle

 Dotace pro ostatní domácnosti z Nová zelená úsporám

 • výše přijmu není rozhodující - žádat může každý
 • nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů
 • žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
 • on-line příjem žádostí novazelenausporam.cz, administraci zajišťuje SFŽP ČR
 • spuštění příjmu žádostí na přelomu září/říjen 2021
 • bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními
 • pouze ex-post financování - vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotovaná je výměna následujících zdrojů: 

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. 4. nebo 5. emisní třída
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Výše dotace je 50% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:

Typ zdroje teplaMax. dotace RD (Kč)Max. dotace BD (Kč / b.j.)
Plynový kondenzační kotel35 00012 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet100 000    25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění80 00025 000
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch60 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla    -30 000

Kotle ROJEK registrované u SVT

Seznam kotlů ROJEK registrovaných u SVT naleznete na webu Státního fondu životního prostředí zde.

 • Doporučíme Vám certifikované firmy pro montáž kotlů ROJEK
 • Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k vyřízení dotace a kotel nainstalují
 • Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí "na klíč"

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za pomoci Kotlíkových dotací nebo dotací Nová zelená úsporám, které budou probíhat do roku 2022. Od 1. 9. roku 2022 lze provozovat kotle v emisní třídě 3, 4 nebo 5. 

Sankce za nesplnění této zákonem stanovené lhůty na výměnu neekologického zdroje vytápění je dle zákona č.201/2012 Sb. stanovena na 50 000,- Kč

Důležité dokumenty

Kotlíkové dotace /18.12.2019/

Kotlíkové dotace /6.12.2019/

Aktuality

Máte zájem o DOTACI na kotel nebo potřebujete poradit?

Vložte prosím Vaše jméno.
Invalid email address.
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.
Napište prosím svůj dotaz.
Neplatný vstup

Kde nás najdete

Image

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 339 133,
494 339 134, 494 339 144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Virtuální prohlídka

Image
Copyright © ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 2023

Search