Dotace na kotle ROJEK

Výše dotace

 • 80% - kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)  max. 120.000 Kč
 • 80% - kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)  max. 100.000 Kč

Dále je možné čerpat bonus 7.500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace, jsou 150.000 Kč.

 • pro kotle na biomasu ( automatický kotel) - dotace 80% +  bonus - maximálně 127.500 Kč
 • pro kotle na biomasu ( ruční kotel) - dotace 80 % +  bonus - maximálně 107.500 Kč

Uznatelné náklady pro přiznání dotace:

 • projektová dokumentace kotel
 • nákladů
 • otopná soustava včetně nezbytné regulace, komín

 

Kotle ROJEK registrované u SVT

Seznam kotlů ROJEK registrovaných u SVT naleznete na webu Státního fondu životního prostředí zde.

Postup podání žádosti

 1. Podmínky dotačního programu a formuláře naleznete na www stránkách Vašeho kraje. (pečlivě prostudujte, každý kraj má vyhlášené svoje dotační podmínky).
 2. Zjistěte, jakou formou se ve vašem kraji podává žádost o dotace (elektronicky a poté poštou nebo osobně, nebo jenom poštou nebo osobně).
 3. V žádosti je potřeba vyplnit: iniciály žadatele, trvalý pobyt, telefonní kontakt, e-mail, bankovní spojení, místo realizace (katastrální území, číslo listu vlastnictví nemovitosti, číslo parcely zastavěné nemovitosti), typ opatření (kotel na biomasu, kotel na uhlí/biomasu, tepelné čerpadlo apod.), předpokládané ceny výdajů Kč vč. DPH, popis stávajícího neekologického kotle včetně fotodokumentace dle vzoru na stránkách Vašeho kraje (foto starého kotle napojeného na komín a na otopný systém).
 4. Stáhněte si potřebné formuláře a správně vyplňte (jedná se o žádost o dotaci, písemný souhlas spoluvlastníků, písemný souhlas vlastníka pozemku).
 5. V případě žádosti do 2. a 3. výzvy kotlíkových dotací již není nutností provedení mikroenergetických opatření.
 6. V případě žádosti do 2.a 3. výzvy kotlíkových dotací je nutné doložit k žádosti o dotaci doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad musí prokázat, že se jedná pouze o starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 • Doporučíme Vám certifikované firmy pro montáž kotlů ROJEK
 • Doporučíme Vám firmy, které pomohou vybrat vhodný typ kotle, připraví podklady k vyřízení dotace a kotel nainstalují
 • Doporučíme Vám firmy, které vše zařídí "na klíč"

Neváhejte a vyměňte Váš starý neekologický kotel na tuhá paliva za pomoci štědrých kotlíkových dotací, které budou probíhat do roku 2020, již dnes. Výměna starého kotle Vás stejně čeká do 1. 9. roku 2022, kdy musí být všechny kotle s minimálně 3 emisní třídou dle zákona o ochraně ovzduší.

Důležité dokumenty

Kotlíkové dotace /18.12.2019/

Kotlíkové dotace /6.12.2019/

Nepřesnosti v tiskové zprávě MŽP /2.10.2018/

Kotlíkové dotace – aktualizace k 13. 9. 2018

Pardubický kraj pořádá semináře ke Kotlíkovým dotacím /5.9.2018/

Aktuality

Máte zájem o DOTACI na kotel nebo potřebujete poradit?

Vložte prosím Vaše jméno.
Invalid email address.
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.
Napište prosím svůj dotaz.
Neplatný vstup

Kde nás najdete

Image

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 339 133,
494 339 134, 494 339 144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Virtuální prohlídka

Image
Copyright © ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 2021

Search