PK BIO 30

Pyrolytický kotel ROJEK PK BIO 30 na ruční přikládání je určen ke spalování palivového dřeva - kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 - 18 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 5 na palivo dřevo dle ČSN EN 303-5. Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

ekodesign

Jmen. výkon Palivo Dotace Servis a montáž
30 kW dřevo ANO Seznam OZO

PK BIO 30 - popis kotle

Teplovodní pyrolytický kotel na tuhá paliva (s dochlazovací smyčkou).

Pyrolytický kotel ROJEK PK BIO 30 na ruční přikládání je určen ke spalování palivového dřeva - kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 - 18 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 5 na palivo dřevo dle ČSN EN 303-5. Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

Přednosti pyrolytických kotlů PK:

  • Plnění spalovací komory kotle je velmi jednoduché a rychlé - odklopením horních přikládacích dvířek
  • Větší objem spalovací komory (130 l)
  • Vysoká účinnost 88,8 %
  • Kotle splňují Třídu 5 dle ČSN EN 303 - 5
  • Max. délka polenového dřeva 530 mm
  • Delší doba vyhoření spalovací komory až 7-9 hod. při jmenovitém výkonu na dřevo
  • Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany
  • Kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli - spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm.

Regulátor je vybavený programem zPID.

Regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody. Spalinové čidlo ovládací jednotky šetří až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kotel lze doplnit o nadřazenou regulaci (CS -i-1, CS-i-2, CS-i-3), která je od stejného výrobce jako elektronika na kotli.

Kotle na ruční přikládání řady ROJEK PK doporučujeme provozovat s akumulačními nádržemi ROJEK o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody. Minimální doporučený objem akumulační nádrže ke kotli ROJEK PK BIO 30 je 1200 l.

Tyto kotle splňují EKODESIGN na palivo dřevo.

 

PK BIO 30 - technická data

Jmenovitý výkon - dřevo 32 kW
Účinnost - dřevo 89 %
Šířka kotle včetně ovládací páky / bez ovládací páky 916 / 784 mm
Hloubka kotle 923 mm
Výška kotle 1186 mm
Výška kouřovodu 574 mm
Průměr kouřovodu (průměr nástavce na kotli) 160 (159) mm
Teplota spalin při jmenovitém výkonu - dřevo 220 - 250 °C
Elektrický příkon (230V/50Hz) 76 W
Objem nakládací (odhořívací) komory 130 l
Vodní objem kotle 98 l
Výška vstupu vody 388 mm
Stavební hloubka 1262 mm
Průměr vstupu a výstupu vody G 2"
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 - dřevo 5
Třída energetické účinnosti - dřevo A+
Sezónní energetická účinnost - dřevo 78 %
Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 EKODESIGN
Max. průměr / délka polen 250 / 530 mm
Hmotnost kotle 505 kg
Maximální provozní přetlak vody 2 bar
Minimální provozní teplota 63 °C
Předepsaný tah komína - dřevo 16 - 19 Pa
Optimální objem akumulačního zásobníku 1800 l
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu 9,7 kg/hod.

Kde nás najdete

Image

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 339 133,
494 339 134, 494 339 144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Virtuální prohlídka

Image
Copyright © ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 2021

Search