PK 25 U

Pyrolytický kotel ROJEK PK 25 U na ruční přikládání je určen ke spalování hnědého uhlí Ořech 1 (20 - 40 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 - 20 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 4 na palivo hnědé uhlí dle ČSN EN 303-5. Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

ekodesign

Jmen. výkon Palivo Dotace Servis a montáž
25 kW hnědé uhlí NE Seznam OZO

PK 25 U - popis kotle

Teplovodní pyrolytický kotel na tuhá paliva (s dochlazovací smyčkou).

Pyrolytický kotel ROJEK PK 25 U na ruční přikládání je určen ke spalování hnědého uhlí Ořech 1 (20 - 40 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 - 20 MJ/kg. Kotel je certifikován ve Třídě 4 na palivo hnědé uhlí dle ČSN EN 303-5. Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

Přednosti pyrolytických kotlů PK U:

  • Plnění spalovací komory kotle je velmi jednoduché a rychlé - odklopením horních přikládacích dvířek
  • Větší objem spalovací komory (130 l)
  • Vysoká účinnost 88,9 %
  • Kotle splňují Třídu 4 dle ČSN EN 303 - 5
  • Delší doba vyhoření spalovací komory až 15-18 hod. při jmenovitém výkonu
  • Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany
  • Kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli - spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm.

Regulátor je vybavený programem zPID.

Regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody. Spalinové čidlo ovládací jednotky šetří až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kotel lze doplnit o nadřazenou regulaci (CS-i-1, CS-i-2, CS-i-3), která je od stejného výrobce jako elektronika na kotli.

Kotle na ruční přikládání řady ROJEK PK U doporučujeme provozovat s akumulačními nádržemi ROJEK o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody. Minimální doporučený objem akumulační nádrže ke kotli ROJEK PK 25 U je 1000 l.

Tyto kotle splňují EKODESIGN na palivo hnědé uhlí Ořech 1.

 

PK 25 U - technická data

Jmenovitý výkon - hnědé uhlí 25 kW
Účinnost - hnědé uhlí 85,5 %
Šířka kotle včetně ovládací páky / bez ovládací páky 916 / 784 mm
Hloubka kotle 923 mm
Výška kotle 1186 mm
Výška kouřovodu 574 mm
Průměr kouřovodu (průměr nástavce na kotli) 160 (159) mm
Teplota spalin při jmenovitém výkonu - hnědé uhlí 170 - 210 °C
Elektrický příkon (230V/50Hz) 76 W
Objem nakládací (odhořívací) komory 130 l
Vodní objem kotle 98 l
Výška vstupu vody 388 mm
Stavební hloubka 1262 mm
Průměr vstupu a výstupu vody G 2"
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 - hnědé uhlí 4
Třída energetické účinnosti - hnědé uhlí C
Sezónní energetická účinnost - hnědé uhlí 77 %
Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 - hnědé uhlí EKODESIGN
Hmotnost kotle 505 kg
Maximální provozní přetlak vody 2 bar
Minimální provozní teplota 63 °C
Předepsaný tah komína - hnědé uhlí 12 - 19 Pa
Optimální objem akumulačního zásobníku 1400 l
Spotřeba hnědého uhlí při jmenovitém výkonu 5 kg/hod.

Kde nás najdete

Image

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon: 494 339 133,
494 339 134, 494 339 144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Virtuální prohlídka

Image
Copyright © ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. 2021

Search